Ký Sự

 • Nguyễn Văn Sâm

  March 25, 2019

  phanthanhtam

  Victorville, CA, June 1-10, 2011 Về Một Ngôi Trường Trần Hoài Thư Con đường ấy tôi đã qua lại lắm lần. Như một câu văn của Thanh Tịnh trong bài Mùa Tựu Trường, tôi cũng muốn nói về một ngôi trường mà hầu như mỗi ngày tôi đều qua lại. Từ một ngôi nhà trên đường Phan Thanh ...
 • Người Quét Mộ Cụ Phan

  March 25, 2019

  phanthanhtam

  Năm sáu đứa học trò coi bộ thiếu ăn, ốm nhom, chừng 12, 13 tuổi nhảy chưn sáo chung quanh đoàn du khách, nhìn ngó lom lom từng người như muốn khám phá điều gì đó. Cuối cùng một đứa coi bộ sáng láng nhứt rụt rè nói với tôi: ‘Chú có muốn đi thăm ông ...
 • Trần Tấn và Đặng Như Mai là ai?

  March 25, 2019

  phanthanhtam

  Trần Tấn thi đậu Tú tài sớm, nhưng mấy khoa sau thi rớt  cử nhân, về quê dạy học. Ông là một sĩ phu yêu nước; chủ trương chống Pháp xâm lược và chống chính sách khuất phục phương Tây của triều đình Huế. Vào đầu xuân 1874 Trần Tấn cùng với học trò là tú ...
 • Xuất xứ câu Phan Lâm mãi quốc; triều đình thi dân

  March 25, 2019

  phanthanhtam

  Phong trào Văn thân Nghệ Tĩnh nổi lọan chống Hòa ước Giáp Tuất 1874 và bài đạo do hai ông tú Trần Tấn (?- 1874) , Đặng Như Mai (?- 1874) khởi xướng đã phổ biến tám chữ Phan Lâm mãi quốc; triều đình thi dân. Nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Đình Tư trong buổi hội ...
is changelly safe