Thông Báo 1

Thành Lập HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN FOUNDATION

Kính gởi:

Các Quý Vị cựu Giáo Sư cùng Quý Anh Chị Em cựu học sinh Trung Học Phan Thanh Giản và Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm – Cần Thơ

Nhân dịp các Quý Vị và các Bạn quy tụ về Phoenix tiểu bang Arizona Hoa Kỳ tham dự Đại Hội XVIII của trường chúng ta, chúng tôi cựu giáo sư Phạm Văn Đàm và Nguyễn Trung Quân sẽ cùng một số cựu học sinh PTG và ĐTĐ tổ chức một cuộc hội thảo về việc thành lập một hội mang tên là HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN FOUNDATION để có cơ sở pháp lý cho các sinh hoạt của cựu học sinh Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ ở Bắc Mỹ Châu.

Sau gần 20 năm sinh hoạt tại hải ngoại, tập thể cựu Giáo Sư và cựu Học sinh đã đến với nhau trong tình sư đệ, nghĩa đồng môn thân mật, đậm đà, thân ái. Những lần Đại Hội, các Đặc San, những buổi gặp gỡ…đã phần nào thể hiện tình nghĩa nầy. Có lẽ chúng ta đều mong muốn những sinh hoạt nầy tồn tại lâu dài.

Trong niềm mong ước đó, hôm nay chúng tôi xin gởi đến Quý Vị Thông Báo nầy để đề nghị một phương cách sinh hoạt vừa hỗ trợ cho các ĐH và ĐS sắp tới, vừa duy trì và mở rộng tầm sinh hoạt của tập thể chúng ta trong lãnh vực Văn Hóa Giáo Dục.

Sau những lần thảo luận với các cựu đồng nghiệp và cựu học sinh PTG-ĐTĐ các nơi, chúng tôi đã thành lập được Ban Tổ Chức của cuộc Hội Thảo như sau:

-Cựu GS Phạm Văn Đàm: Trưởng ban (TB)

-Cựu HS/GS Nguyễn Trung Quân: Phụ tá đặc trách kế hoạch

-Cựu HS Lê Văn Hai: Phụ tá đặc trách Tổ chức

-Cựu HS Nguyễn Công Danh: Phụ tá đặc trách truyền thông

-Cựu HS Lê Hoàng Viện: Thư Ký Ban Tổ Chức

-Cựu HS Nguyễn Thị Gấm: Thủ Quỹ

Ngoài ra chúng tôi, bước đầu cũng đã mời được Quý Vị Huynh Trưởng, Đồng Nghiệp, Đồng Môn sau đây làm Cố Vấn cho BTC:

-Cựu GS Lưu Khôn

-Cựu GS Nguyễn Văn Bằng

-Cựu GS Phạm Thị Kim Chi

-Cựu GS Dương Hồng Đức

-Cựu GS Trần Thị Nhơn

-Cựu HS Nguyễn Phước Trang

-Cựu HS Văn Thanh

-Cựu GS Phan Thanh Thư

-Cựu GS Võ Văn Trí

-Cựu HS/GS Nguyễn Văn Trường

-Cựu HS Trần Anh Võ

-Cựu HS Triệu Huỳnh Võ

Mục tiêu, đường hướng và cơ cấu của Phan Thanh Giản Foundation sẽ được trình bày, thảo luận và ấn định trong buổi Hội Thảo từ lúc 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều ngày 11tháng 10 năm 2014 tại Hội trường Khách sạn Comfort Inndo BTC/ĐH XVIII giúp. Các hội thảo viên vẫn có thể đi thăm viếng Thành phố Phoenix theo chương trình của BTC/ĐH nhưng không ăn trưa tại công viên mà sẽ trở lại khách sạn dùng buổi trưa và dự cuộc Hội Thảo để sau đó được đưa đi tham dự Đêm Đại Hội.

Xin các nơi đã từng tổ chức ĐH/PTGĐTĐ Cần Thơ cử 2 đại diện tham dự cuộc Hội Thảo về PTG Foundation. BTCHội Thảo sẽ có thư mời các cựu giáo sư và cựu học sinh những nơi chưa từng tổ chức ĐH theo danh sách sẵn có.

Lẽ dĩ nhiên tất cả các vị đến tham dự ĐH XVIII đều có thể vào dự khán và đóng góp ý kiến khi hội trường còn chỗ.

Mong rằng Quý Vị Giáo Sư và các Cựu học sinh PTG-ĐTĐ Cần Thơ sẽ tích cực hỗ trợ cho cuộc Hội Thảo nầy để chúng ta có thể thành lập được một cơ cấu có điều lệ, nội quy phù hợp với luật lệ của vùng Bắc Mỹ cho những sinh hoạt xây dựng tốt đẹp về sau, giữ truyền thống Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm Cần Thơ được lâu dài mãi.

Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc: Phạm Văn Đàm: 480-357-0446, Nguyễn Trung Quân: 714-556-2683 và Email: Phan Thanh Giản Foundation : cultureandeducation@gmail.com

Trân trọng,

(Ký tên)                                                                   (Ký tên)

 Nguyễn Trung Quân                                                Phạm Văn Đàm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *