Tin Tức

grammar check website

 • Thông Báo 2

  March 25, 2019

  phanthanhtam

  giải thưởng văn học và cấp học bổng cho hoc sinh sinh viên. Thông báo   Nhằm Phát Huy Văn Hóa và Giáo Dục Nhân Bản của Dân Tộc Việt Nam, Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản sẽ thực hiện hai dự án: giải thưởng văn học và cấp học bổng cho hoc sinh sinh viên. Quí vị ...
 • Thông Báo 1

  March 25, 2019

  phanthanhtam

  Thành Lập HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN FOUNDATION Kính gởi: Các Quý Vị cựu Giáo Sư cùng Quý Anh Chị Em cựu học sinh Trung Học Phan Thanh Giản và Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm – Cần Thơ Nhân dịp các Quý Vị và các Bạn quy tụ về Phoenix tiểu bang Arizona Hoa ...